All Posts By

edithi

ONBOARDING TO MY TELENOR

By | Uncategorised | No Comments
 

NÅR

2014

HVA

Interaktiv brukergenerert installasjon til den 5 årige utstillingen ”Byggekunst” som åpnet ved Nasjonalmuseet – Arkitektur september 2014.

Installasjonen tar utgangspunkt i en fysisk “inspirasjonskiste” tilhørende arkitektkontoret Bjercke & Eliassen og inviterer de besøkende til å bidra til en voksende digitalt idèarkiv.

[alpine-phototile-for-instagram id=332 user=”edithisdal” src=”global_tag” tag=”byggekunst” imgl=”instagram” style=”wall” row=”10″ size=”Th” num=”30″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

HVORDAN

Publikums egne inspirajonsbilder, delt via den sosiale bildetjenesten Instagram, kombineres med historisk billedmateriale fra inspirasjonskisten. På denne måten vil de besøkendes fotografier sette det historiske materialet inn i nye sammenhenger, bidra til å skape en levende utstilling og illustrere hvordan vi i dag deler inspirasjon.

Bilder som er tagget med #Byggekunst og satt sammen med andre emneknagger slik som #fasade, #kontrast, #lys blir visualisert på en rekke nettbrett plassert fysisk rundt om den historiske kisten.

Det ble utviklet et system som var fleksibeltslik at man lett kunne komponere materialet in situ, slå av og på ipads på ønskede tidspunkter for å øke levetiden på skjermene, og låse dem slik at de besøkende ikke har mulighet til å navigere bort fra billedstrømmen.
Grensesnittet baserer seg på utstillingens visuelle stil kombinert med Instagram.

PROSESS

Fokus på en inkluderende designprosess der man arrangerte en rekke workshops sammen med museet. Utviklet en rekke fysiske og digitale prototyper for å teste ideer og konsepter, og for letter å kunne ha en dialog med museet om løsningene.